Ülfət Cavad
Tanıdığımız və tanımadığımız Krupskaya Marksist ideologiya ilə tanış olan Nadya yoxsulluğa qarşı daha yaxşı, ədalətli bir həyat üçün Marksizmin vacibliyini müdafiə etməyə başladı. ardı...
Ülfət Cavad
Yoxsulluqdan Oskara gedən yol 106 dollar pulu qalan, maşını olmayan və hətta itini bəsləyəcək pulu olmadığı üçün onu satmağa qərar verən Stallone, günün birində həyatını başdan-ayağa dəyişdirəcək bir ssenari yazdı: Rokki. ardı...
Ülfət Cavad
Makedoniyalı İsgəndər Qədim Yunanıstan bioqrafı Plutarxa görə Olimpiada Filiplə evliliyinin başlanğıc dövrlərində yuxuda görür ki, onun uşaqlığı ildırımla vuruldu və bu sönməzdən əvvəl hər tərəfə yayılan alova səbəb oldu. ardı...
Ülfət Cavad
Məhsəti Gəncəvi Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan və müsəlman intibahının parlaq nümayəndəsi olmaqla öz şerlərində sənətkar, şair, müğənni obrazlarını tərənnüm edən yeni şəhər peziyasının təmsilçisi idi. ardı...
Ülfət Cavad
Raziyyə sultan Vəzirlər sultana bir qadının dövləti idarə edə bilməyəcəyini xatırlatsalar da,hökmdar onlara qulaq asmadı. ardı...
Ülfət Cavad
Aristotel və Makedoniyalı İsgəndər Elə yaşayırlar ki, elə bil heç ölməyəcəklər. Elə ölürlər ki, elə bil heç yaşamayıblar. ardı...
Ülfət Cavad
Himnosofistlərin Makedoniyalı İsgəndərə cavabı Nə güclüdür-həyat yoxsa ölüm? -Həyat! Çünki o bu qədər məşəqqətlərə dözür. ardı...
yeni yazilar | kohne yazilar
Hesaba giriş
YouTube-da izlə
Facebook
0.0162 saniye